De Bo, Van Hissenhoven & Partners

Accountants - Tax Advisors

Contact

Contact

Al meer dan 30 jaar tot uw dienst

WAAROM VOOR ONS KIEZEN ?

De wetgeving wordt steeds complexer en om een economische activiteit te ontwikkelen binnen een steeds globalere context hebt u nood aan een gids die u met vaste hand begeleidt. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon met een solide financiële en fiscale kennis die u in alle stadia van uw bedrijf van objectief en kwalitatief advies kan voorzien.

Het kantoor staat de ondernemer en de onderneming in alle fasen van hun bestaan bij. We trachten u de gewenste toegevoegde waarde te bieden inzake financiën, fiscaliteit, rendabiliteit, vennootschapsrecht,…

Naast de klassieke taken zoals accountancy en fiscaliteit, kan u bij ons eveneens terecht voor allerhande financieel en juridisch advies. Verder voeren we ook de verschillende wettelijke opdrachten uit.

We onderscheiden ons met een gedegen sectorkennis. Onze betrokkenheid en de mogelijkheid om alert te reageren maakt van ons de vertrouwenspersoon van uw onderneming.

ONZE FILOSOFIE EN WERKWIJZE

Advies, gericht op uw noden.

Met onze kennis bestrijken wij het volledige terrein van de fiscaliteit en het financiële bedrijfsbeleid. Wij begeleiden u bij de volledige levenscyclus van uw vennootschap of zaak, van start tot stopzetting of overname. Onze service is gericht op :

- kmo’s.
- zelfstandigen.
- beoefenaars van vrije beroepen.
- particulieren (i.v.m. fiscaliteit, successieplanning, ..).

Onze beroepskennis is uiteraard perfect up-to-date. Als er fiscaal of wetgevend nieuws is dat u aanbelangt, weten wij het meteen – en u ook.

Goed werk – voor klant én medewerk(st)er.

Onze spirit is er een van openheid en samenwerking. Dat, en de competentie van onze medewerkers, zorgt voor een efficiënte organisatie en werk van hoge kwaliteit. Het aangename klimaat dat daar het gevolg van is, is een extra motivatie voor iedereen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheden ernstig.

Wij beheren actief uw dossier en waarschuwen u wanneer u iets moet bijsturen. U kunt vertrouwen op onze deskundigheid, onze discretie en de accuraatheid van onze administratie.

Als accountants zijn wij verantwoordelijkheid voor de correcte boekhouding van onze cliënten. Wij opereren dus binnen de grenzen van de wet. Dat is ook de beste garantie voor een stabiele onderneming. Maar binnen die grenzen zoeken we uiteraard naar de meest gunstige oplossing voor u.

ONZE DIENSTVERLENING

Accountancy

Onze diensten verzorgen uw boekhoudadministratie in die mate dat u het zelf wenst: volledig, of beperkt tot bv. het opstellen en indienen van de jaarrekening

Als accountants ondersteunen wij u met advies in het brede domein van onze competentie. Dat advies kan erg waardevol zijn bij belangrijke beslissingen.

Advies bij de organisatie van uw administratie.

Audit van uw interne administratie.

Volledige verwerking van uw boekhouding.

Btw-aangiften.

Adviesverlening inzake optimale financiering van uw activa.

Intrastataangiften.

Invullen van structuurenquêtes, aangiften Fost-plus, accijnzen, e.d.

Opstelling en controle van uw jaarrekening.

Management accounting.

Advies en volledige begeleiding bij het opstarten van een onderneming.

Waardering en begeleiding bij overnames van bedrijven.

Tussentijdse rapportering.

Toekomstprojecties op basis van een financiële planning.

Begeleiding bij en opvolging van grote investeringsprojecten.

Unieke hoogtechnologische financiële prognoses en advisering op basis van eigen ontwikkelde beslissingsmodellen.

Persoonlijke begeleiding en advisering bij de dagelijkse leiding van een onderneming.

Fiscaliteit

Inzake fiscaliteit kunnen wij zowel uw administratieve verplichtingen op ons nemen als advies verlenen met het oog op fiscale optimalisatie.

Immers, noch als onderneming, noch als privépersoon wilt u meer belasting betalen dan nodig. Wij beheersen deze complexe materie en vertegenwoordigen/verdedigen u bij de administratie.

Aansprakelijk vertegenwoordiger voor buitenlandse ondernemingen.

Verstrekken van kwalitatief fiscaal advies.

Verdediging bij alle fiscale controles.

Fiscale planning op alle domeinen.

Aangiften in de personenbelasting.

Aangiften in de rechtspersonenbelasting.

Verzoek om teruggave van buitenlandse btw.

Aangiften in de vennootschapsbelasting.

Administratieve verdediging onder de vorm van bezwaarschriften, antwoorden op uw bericht van wijziging, een vraag om inlichtingen.

Advies inzake voorafbetaling belastingen.

Financieel

Bij belangrijke investeringen en koerswendingen in een onderneming is meestal veel geld gemoeid. Daar komt professionaliteit aan te pas. Een sterk kredietdossier bijvoorbeeld zal de bank sneller overtuigen.

Opstelling en begeleiding van kredietaanvragen.

Adviesverlening inzake optimale financiering van uw activa.

Waardering en begeleiding bij overnames van bedrijven.

Toekomstprojecties op basis van een financiële planning.

Begeleiding bij en opvolging van grote investeringsprojecten.

Juridisch

Aan bedrijfskundige kwesties zitten haast altijd juridische aspecten. Binnen ons kantoor vindt u de nodige juridische kennis om u ook op dat vlak bij te laten staan.

Redactie en nazicht van huurcontracten, leningovereenkomsten, recht van opstal.

Leggen van contacten met externe juridische adviseurs.

Begeleiding bij notariële akten.

Advies inzake statuten en statutenwijzigingen.

Specialist vennootschapsrecht.

Opstellen van diverse verslagen en wettelijk verplichte publicaties.

Partner inzake erfopvolging en successieplanning.

Bijzondere opdrachten

Voor een aantal specifieke situaties en opdrachten kunt u een beroep doen op onze diensten.

Opstelling wettelijk vereiste controleverslagen bij vereffening van vennootschappen of in geval van fusies tussen vennootschappen.

Privé- en gerechtelijke expertise.

Begeleiding tot het bekomen van een gerechtelijk.

Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle door commissaris.

Controleren van de betrouwbaarheid van gegevens opgemaakt door de raad van bestuur.

Vereffening van vennootschappen.

Arbitrage.

Opmaak en controle van de rekeningen van een nalatenschap, voogdij of voorlopig beheer.

Tussenkomst bij de curatoren, advocaten en de betrokken partijen, en bijstand aan deze laatste in geval van faillissement, concordaat, uitstel van betaling, enz.

Evaluatie van de schadegevallen op grond van de commerciële of industriële activiteit.

Omvorming van vennootschappen naar een andere rechtsvorm.

Omvormen van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid naar een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bepaling van de intrinsieke waarde van een effect bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht.

Fusies en splitsingen.

Vrijwillige ontbinding van een nv, bvba, commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen.

ONZE CONTACTGEGEVENS

De Bo, Van Hissenhoven & Partners

Cogels Osylei 1

2600 Antwerpen

info@dbvh.be

03/217.43.00

Maandag 09h00-17h30

Dinsdag 09h00-17h30

Woensdag 09h00-17h30

Donderdag 09h00-17h30

Vrijdag 09h00-15h30

Zaterdag Gesloten

Zondag Gesloten